Loading...

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับการสำรองห้องพักภายใต้ คราม พัทยา (“โรงแรม”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างมีไว้สำหรับการสำรองห้องพักที่ทำโดยตรงผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงแรมและการชำระเงินผ่านระบบเกตเวย์ชำระเงินของ บริษัท เวย์ทิญาณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของ คราม พัทยา.

ด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจจะทำการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปโดยการอัพเดทประกาศนี้ ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วจะมีผลใช้ได้เมื่อมีการนำมาประกาศ การใช้งานบางส่วนของท่าน หรือคุณสมบัติบางประการของไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เมื่อกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

เช็คเอ้าท์ก่อนเวลาที่กำหนด

โรงแรมมีสิทธิ์ที่จะปรับค่าธรรมเนียมในกรณีที่แขกผู้เข้าพักต้องการเช็คเอ้าท์ก่อนวันที่ที่กำหนด

เช็คเอ้าท์หลังเวลาที่กำหนด

ตามคำร้องขอ โปรดติดต่อแผนกต้อนรับ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

นโยบายการรับประกัน

ต้องใช้บัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุในการสำรองห้องพัก แขกผู้เข้าพักจะต้องนำบัตรเครดิตที่ใช้สำรองห้องพักมาแสดงพร้อมกับบัตรประจำตัวเมื่อเช็คอินที่โรงแรม เมื่อทำการเช็คอิน พนักงานจะจดเลขบัตรหรือรูดบัตร

เมื่อเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางกลับ แขกผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับทุกการบริการ และในกรณีที่จำเป็น โรงแรมจะหักค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิต

โรงแรมจะปรับค่าธรรมเนียมโดยหักจากบัตรเครดิตในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง ไม่ปรากฏตัวในวันที่จอง หรือกรณีที่แขกผู้เข้าพักได้ทำความเสียหายใดๆ แก่โรงแรม

การทำธุรกรรมเป็นธุรกรรมแบบอิเล็คทรอนิกส์และเป็นข้อผูกมัดระหว่างกันโดยแขกผู้เข้าพักยินยอมให้โรงแรมสามารถหักบัตรเครดิตได้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องขอลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรของแขกผู้เข้าพักเพื่อการยินยอมดังกล่าว

นโยบายการวางมัดจำ

อาจต้องมีค่ามัดจำ เรียกเก็บตอนเข้าพัก 2,000 บาท ต่อห้อง

นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพัก

แต่ละราคาในการจองห้องพักกับโรงแรมคราม พัทยาอยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพัก กรณีแขกผู้พักไม่มาเช็คอินในวันที่ได้สำรองห้องพักไว้ จะมีการคิดค่าปรับตามนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักตามราคาที่จอง เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักใด ๆ หากพบว่าลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ หรือในสภาวการณ์ที่ปรากฏว่าการสำรองห้องพักดังกล่าวมีหรือเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาด นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก ในกรณีที่การสำรองห้องพักไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม หากแขกผู้เข้าพักเลือกที่จะย่นระยะเวลาในการพักหรือเช็คเอ้าท์ก่อนเวลา จะมีค่าปรับตามรายละเอียดในนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักที่สัมพันธ์กับราคาที่สำรองห้องพัก ในกรณีที่มีการยกเลิกการสำรองห้องพักตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โรงแรมคราม พัทยา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการสำรองห้องพักครั้งใหม่ของท่านจะมีห้องพักว่างหรือได้ราคาที่ดีที่สุด แขกผู้เข้าพักจะต้องทำการสำรองห้องพักใหม่ด้วยตนเองในราคาที่ดีที่สุดที่มี ณ ขณะที่ทำการสำรองห้องพัก

ตามเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะให้หลักฐานยืนยันการชำระเงินแก่แผนกสำรองห้องพักของโรงแรมภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทำการสำรองห้องพัก และจะต้องระบุหมายเลขยืนยันการสำรองห้องพักบนหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวด้วย ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคารด้วยตัวท่านเอง นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่าโรงแรมสามารถยกเลิกการสำรองห้องพักได้หากไม่ได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือการไม่ปรากฏตัวในวันที่จองและยืนยันว่าการสำรองห้องพักและข้อมูลการติดต่อส่วนตัวของท่านที่ให้กับโรงแรมนั้นถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา

โรงแรมคราม พัทยา และบริษัทในเครือมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือสัญญาใด ๆ เมื่อใดก็ได้หากพบว่ามีการปรากฏของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับราคาหรือบริการ

สกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินที่ยืนยันในการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

การย้ายที่

ในสถานการณ์ไม่คาดฝันและเกิดขึ้นได้ยากที่โรงแรมไม่มีห้องพักให้ตามที่ได้ยืนยันไปก่อนหน้าแล้ว โรงแรมจะดำเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบของเราโดยการย้ายแขกผู้เข้าพักไปยังโรงแรมที่เป็นตัวเลือกอื่นภายในเครือโรงแรม เดอะ ซายน์ กรุ๊ป ในระดับมาตรฐานที่เท่าเทียมหรือดีขึ้นโดยที่แขกผู้เข้าพักไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีโรงแรมในระดับมาตรฐานที่เท่าเทียมหรือดีขึ้นในละแวกใกล้เคียงกับโรงแรมที่แขกผู้เข้าพักทำการจองมาแต่เริ่มแรก โรงแรมอาจจำเป็นต้องย้ายแขกผู้เข้าพักไปยังโรงแรมในระดับมาตรฐานที่ต่ำกว่า ในกรณีนี้ โรงแรมจะคืนเงินส่วนต่างทั้งหมดให้แก่แขกผู้เข้าพัก

ข้อเสนอทางเลือกอื่นๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของโรงแรม ในกรณีที่แขกผู้เข้าพักต้องการเลือกโรงแรมอื่นในมาตรฐานที่ต่างจากข้อเสนอภายใต้เงื่อนไขนี้ แขกผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินค่าส่วนต่างเอง

การปฏิเสธความรับผิด

สำหรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องรับรองกับโรงแรมว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไข และการแจ้งเตือนเหล่านี้ แม้ว่าในบางครั้ง เครือโรงแรมไมเนอร์อาจจะติดตามหรือตรวจสอบการอภิปราย การสนทนา ประกาศต่าง ๆ การถ่ายทอด กระดานข่าว และช่องทางอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ดี โรงแรมคราม พัทยา ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่จะกระทำการดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่มีการเผยแพร่บนพื้นที่เหล่านั้น รวมถึงจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การให้ร้าย ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง การหยาบคาย การอนาจาร โป๊เปลือย ข้อมูลอันตราย หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ บนพื้นที่ดังกล่าวของเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร โป๊เปลือยหรือเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่อาจนำมาซี่งการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือเป็นการละเมิดทางกฎหมายใด ๆ โรงแรมจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหมายศาลซึ่งร้องขอหรือสั่งการให้โรงแรมเปิดเผยข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ของผู้ใดก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนหน้าเว็บไซต์

ขอบเขตของความรับผิด

นอกจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว โรงแรมคราม พัทยา และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลมาจากความเสียหายอื่นหรือสภาวการณ์ที่พิเศษ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียโอกาส อันเกิดจากการกระทำหรือการไม่กระทำตามกฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การประกัน

โรงแรมคราม พัทยา แนะนำให้ท่านซื้อการประกันการเดินทางแบบครอบคลุม เราขอแนะนำว่ากรมธรรม์การประกันควรที่จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความคุ้มครองต่อไปนี้ – การถูกปรับค่าธรรมเนียมเนื่องจากการยกเลิกการสำรองห้องพัก การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของเงินและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

โรงแรมไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลภายนอก และด้วยเหตุนี้ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง หรือการเชื่อมโยงใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง โรงแรมมีการเชื่อมโยงต่าง ๆ ไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาต การสืบสวน หรือการรับรองใด ๆ โดยโรงแรมคราม พัทยา ต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

สินค้าและ/หรือบริการที่บรรยายไว้ในและมีในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีบริการในประเทศของท่าน เราไม่รับประกันว่าบริการหรือสินค้าที่เสนอในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือมีให้ใช้ในที่ตั้งบางแห่ง เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

Top
logo
logo
travel date
ห้อง
1
ผู้ใหญ่
2
เด็ก
0
2-11 ปี
รหัสโปรโมชัน
SHA LOGO